Loading Events

In this June installment of the Norwegian Office 365 Community meetup, we will talk about culture, channel structure, where and how to migrate your files. There is a lot of opinions on these topics and MVP Ståle Hansen and Fredrik Andresen will share their thoughts and lessons learned on these subjects. Camilla Meyer will share how UDI implemented Teams how they succeeded with Teams culture in their rollout. Bring your questions and lessons learned and we will have a good time discussing the topics. Join us for some socializing after the event. Make sure you claim your seat here

Agenda in Norwegian

17:00-17:30 Mat og mingling
17:30-18:10 Hvor migrere filene og hvordan ved MVP Ståle Hansen, CloudWay og Fredrik Andresen, PointTaken
18:10-18:20 Pause
18:20-19:00 Teams Kultur ved Camillla Meyer, UDI
19:00–> SharePINT & lemonade et sted i nærheten etterpå

About Norwegian Office 365 Community

Norwegian SharePoint Community og Microsoft UC User Group Norway slår seg sammen og blir Norwegian Office 365 Community! Teknologien endrer seg raskt og det å jobbe på tvers av alle produktene i Office 365 er det mange som gjør. Vi ser det derfor naturlig å organisere disse brukergruppene i et samlet Office 365 fagnettverk. Read more here

Share This Article

Go to Top