Pressemelding: CloudWay sørger for sikker produktivitet i nye Lillestrøm Kommune

Cloudway featured image

CloudWay var medarrangør av Norsk Aften på Microsoft Ignite i Orlando. Her fra venstre: Ståle Hansen, Jan Ketil Skanke og Alexander Holmeset

Når den nye storkommunen bestående av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner slår seg sammen, er det de Microsoft ekspertene i CloudWay AS som skal bistå de med å lykkes med Microsoft skyen. Microsoft Teams er valgt som samhandlingsplaform og teamet skal bistå med å optimalisere og sikre produktivitetsløsningen Fokus på sikker identitet, sikker PC og mobil, optimalisert nettverk og god kultur i Microsoft Teams er områder vi fokuserer på i slike prosjekter, sier CEO Ståle Hansen og fortsetter; Vi har allerede hatt innledende samtaler med Lillestrøm Kommune og er imponert over kunnskapsnivået de har opparbeidet seg allerede.

Vi gleder oss til å bistå de som rådgivere, arkitekter, utførende og gode eskaleringspunkt for tekniske avklaringer slik at løsningen fungerer som forventet for de i overkant av 7500 digitale brukere. Flytting av data fra de eksisterende miljøene er den lette oppgaven i dette prosjektet, å hjelpe brukerne til å tenke nytt rundt samhandling, det er den store utfordringen og vi vil samarbeide tett med kommunikasjonsavdelingen i prosjektet.

Utdrag fra oppgavebeskrivelsen

Lillestrøm Kommune har en virksomhetsarkitektur som handler om å knytte ulike fag- og kjerneløsninger tett sammen i et økosystem hvor data gjenbrukes. Viktige stikkord er Azure AD, Office 365, åpne APIer og Microsoft Identity Management. Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale om levering av konsulenttjenester knyttet til rådgivning, implementering og migrering av Microsoft Office 365 i Lillestrøm.

Lillestrøm kommune er det bestemt at følgende produkter i Office365-porteføljen skal være en del av vår digitale samhandlingshverdag: Teams, Outlook, Onedrive og Sharepoint. Teams skal bli kommunens nav eller ramme for intern samhandling. Arbeidet med å definere en bærekraftig struktur for lagring, grupper og kanaler er en viktig del som vi ønsker hjelp til.

Kommunen har behov for ressurser med god kompetanse på Office 365 og funksjonalitet som ligger i løsningen, spesielt god kompetanse på Teams vil bli vektlagt. Kommunen har behov for bistand som krever både funksjonell og teknisk kompetanse.

Om CloudWay

CloudWay AS ble etablert for drøyt to år siden, 14 desember 2016, av Ståle Hansen, og er et konsulentselskap som jobber med Microsoft 365. Foredrag, workshops og prosjektjobbing er de tre fokusområdene. Forretningsideen er å hjelpe partnere og kunder med å lykkes med Microsoft skyen. Som Microsoft Silver Partner har de vist at de har riktig kompetanse og hjelper kunder med å lykkes med Microsoft 365.

De er i dag tre ansatte hvor alle har hver sin komplementerende spisskompetanse innen Office 365, EMS, Windows 10 og automatisering. Alle i CloudWay har passion for å dele sin erfaring og er dermed tankeledere innen hvordan Microsoft skyen fungerer. De blir derfor invitert til å holde foredrag på nasjonale og internasjonale Microsoft konferanser og alle har fått prisen Microsoft Most Valuable Professionals (MVP) for sin entusiasme og formidlingsevne. Du finner alle tre på scenen når Experts Live Norway 2019 går av stabelen i Oslo i mai.

CloudWay har fokus på kvalitet over kvantitet, selv om det er fulle dager, er det viktig for de at de som begynner i firmaet kan gå inn i et prosjekt og tilføre gode råd basert på beste praksiser fra erfaring og oppdatert kunnskap. Derfor er planen for 2019 moderat vekst, men kun om riktig ressurs blir tilgjengelig. Les mer om CloudWay kulturen i denne artikkelen.

CloudWay jobber i dag i flere store offentlige prosjekter selv om de er et tremanns selskap. I samarbeid med Bragd AS, kan de levere på avtaler og blir vanligvis brukt som tekniske prosjektledere, arkitekter og utførende i komplekse scenario og automatisering.

Vi er et selskap som er født i skyen og jobber med skyteknologi som krever høy kunnskap uten komplekst leveranseapparat. Vi beviser daglig at det går an å bygge et selskap basert på topp kompetanse, med lav overhead og ha leveransekapasitet i store og komplekse prosjekter avslutter CEO Ståle Hansen.

Ønsker dere å skrive om oss?

Daglig leder Ståle Hansen stiller gjerne opp for en prat på telefon eller skype

Telefon: 40453007          E-post: stale.hansen@cloudway.no

Recent News
Recent Blogs
Scroll to Top